• ДРУГИ

  Руническите камъни (част II от II). Разпределение, разпространение, изображения, оцветяване, ерозия

  Руническите камъни са незаменим източник на информация. Въпреки че надписите върху тях рядко споменават за исторически личности и събития, те хвърлят светлина върху развитието на езика, поезията, изкуството, родствените връзки, топонимията, търговските взаимоотношения и християнизацията. Натрупването на това огромно познание се постига чрез индивидуалното…

 • ДРУГИ

  Руническите камъни (част I от II). Същност, история, видове и християнско влияние

  Руническите камъни са епиграфски паметници със скандинавски произход които се намират предимно в Северна Европа. Макар разнообразни по размер и форма, повечето от тях са масивни ломени камъни, изправени и поставени във вертикално положение. Тяхната повърхност обикновено е частично покрита с рунически надписи, специфични…

 • ДРУГИ

  Руническите камъни в Йелинг, Дания

  През X в. край датския град Йелинг (първата резиденция на датските крале) са поставени два рунически камъка с изключителна важност за датската история. Тяхното съществено значение се определя от множество обстоятелства. Централно място заема това, че руническите надписи върху тях представляват най-ранните запазени епиграфски свидетелства,…

 • ДРУГИ

  Символите вегвийсир и айгисхялмур (част II от II). Айгисхялмур

  Името айгисхялмур (ægishjálmr) е с исландски произход и се състои от две основни части: ægis – страхопочитание, благоговение, вдъхване на страх, боязън; и hjálmr – шлем, покривало. На български език това име би следвало да се преведе като шлем на страхопочитанието. Както за вегвийсир,…

 • ДРУГИ

  Символите вегвийсир и айгисхялмур (част I от II). Вегвийсир

  Археологическите находки и писмените източници сочат, че в средновековната скандинавска култура има вярвания, ритуали и действия, прилагани с убеждението, че могат да подчинят и манипулират определени свръхестествени сили и същества. Вярата на скандинавците в т.нар. магия помества в самосъзнанието им суеверия, които днес се…

 • ДРУГИ

  Няколко стари снимки на рунически камъни от Швеция

  Представените тук няколко стари снимки са изцяло от Швеция и датират от първата половина на XX век. За тяхното съществуване научихме след като съвсем случайно ги открихме публикувани в блог за стари и редки снимки от цял свят, озаглавен Rare Historical Photos (https://rarehistoricalphotos.com/). Смятаме,…

error: