• ДРУГИ

    Няколко стари снимки на рунически камъни от Швеция

    Представените тук няколко стари снимки са изцяло от Швеция и датират от първата половина на XX век. За тяхното съществуване научихме след като съвсем случайно ги открихме публикувани в блог за стари и редки снимки от цял свят, озаглавен Rare Historical Photos (https://rarehistoricalphotos.com/). Смятаме,…

error: