ЗА САЙТА

 

Здравейте и добре дошли

в

„История на Северните земи“

––– първият български сайт за скандинавска история и култура –––

 

Създаден през 2021 г., неговата основна цел е да запознае българската аудитория с миналото на европейския Север. За постигането на това, тук се публикуват статии, резюмета, новини, есета и други материали по темата. Това следва да засили интереса към историята на Скандинавия и да превърне сайта в място, на което всеки да научи по нещо ново и интересно.

Но защо точно Скандинавия? Причините за това са много и разнообразни – от нарастващата популярност на скандинавската история и култура в световен мащаб, до желанието за обогатяване на общите познания в тази област. Макар скандинавското минало да е неразделна част от европейката и световната история, то остава твърде слабо познато у нас. С идеята да промени това, saganordurlanda.com се изгражда и самоопределя като независим и общодостъпен научно-популярен сайт, разработен и поддържан чрез доброволен труд. Неговото съдържание целенасочено се дистанцира от въздействието на политически, религиозни, икономически или други интереси, накърняващи истината и/или свободното изразяване. Основавайки се на този идеологически постулат, сайтът се стреми да предостави на своята аудитория максимално обективна информация. За това допринася и правилото за отдалечения външен наблюдател на чуждестранната история. Според него изследователят е толкова по-неутрален в своите разсъждения, колкото по-отдалечен е във времето и пространството от обекта на своето наблюдение. Това прави публикациите в сайта надежден източник на информация. Предназначени за различни аудитории и академично обосновани, те стъпват (според разглежданата тематика) върху съответните източници на информация и актуалната литература. Присъстват и лични мнения, разсъждения и разработки, почиващи на опита, логиката и здравия разум на авторите. Тези принципи формулират идеологическото ядро на сайта, като тяхното спазване е от първостепенно значение.

Ако имате въпроси или предложения, научете как да се свържете с нас на КОНТАКТИ.

Желаем Ви приятен престой на нашия сайт!

SKÅL!

error: