• ДРУГИ

    Руническите камъни в Йелинг, Дания

    През X в. край датския град Йелинг (първата резиденция на датските крале) са поставени два рунически камъка с изключителна важност за датската история. Тяхното съществено значение се определя от множество обстоятелства. Централно място заема това, че руническите надписи върху тях представляват най-ранните запазени епиграфски свидетелства,…

error: