• ИСТОРИЯ

  Покръстването на Исландия

  От заселването (ок. 870 г.) до началото на XI в. Исландия е преобладаващо езическа страна. Това се променя през 1000 г., когато на годишното общо събрание (Алтинг) се решава християнството да се приеме за основна религия. Исландия обаче се оказва неподготвена за такава промяна…

 • ИСТОРИЯ

  Участието на исландци в мащабни сражения извън Исландия (872 – 1014 г.)

  Заселването на Исландия през периода 870 – 930 г. поставя основите на едно ново общество. Информацията за неговата най-ранна история се съдържа предимо в исландските саги. Някои от тях, като „Сага за Егил Скала-Гримсон“, „Сага за изгарянето на Няул“, Сага за Гретир“, „Сага за…

 • ИСТОРИЯ

  Умишлените палежи и колективната отговорност според исландски саги

  Умишлените палежи в Исландия през периода от ок. 870 до 1262/1264 г. са сложен и рядко срещан насилнически процес, извършван по време на честите кръвни вражди на острова. Тяхното успешно провеждане се осъществява от група мъже, доброволно обединени около човек, решен да елиминира колкото…

 • ИСТОРИЯ

  Дуелът през X в. според исландски саги

  В 16 исландски саги, повечето от които съставени през XIII – XIV в., и отнасящи се за периода от ок. 870 г. докъм първата половина на XI в., се открива богата информация за дуели (hólmganga), провеждани с цел разрешаване на социални конфликти. В различни части…

 • ИСТОРИЯ

  Арбитражът в Исландия през IX – XIII в. – същност и значение

  В малочисленото средновековно исландско общество ожесточените конфликти рядко приключват в съда, а липсата на официална изпълнителна власт крие потенциални рискове от социални сътресения. За да избегнат това, исландците сами инициират прекратяването на враждите помежду си, съобразявайки се с валидните закони и традиционните норми. Анализиът…

 • ИСТОРИЯ

  Съдебната система в средновековна Исландия (930 – 1262/1264 г.) – същност и структура

  Настоящата статия се спира върху темата за същността и структурата на исландската съдебна система през периода 930–1262/64 г., като по този начин цели да разкрие някои от нейните специфични особености. За целта се анализират средновековни исландски текстове, които позволяват да се изясни образа на…

 • ИСТОРИЯ

  Турските набези в Исландия през лятото на 1627 г.

  През лятото на 1627 г. южните исландски брегове са обект на две последователни плячкосвания, известни като „турските набези“ (Tyrkjaránið). Първото от тях е дело на марокански пирати, които в края на юни достигат Исландия, разграбват малкото рибарско селище Гриндавийк и неуспешно нападат резиденцията на…

 • ДРУГИ

  Руническите камъни (част II от II). Разпределение, разпространение, изображения, оцветяване, ерозия

  Руническите камъни са незаменим източник на информация. Въпреки че надписите върху тях рядко споменават за исторически личности и събития, те хвърлят светлина върху развитието на езика, поезията, изкуството, родствените връзки, топонимията, търговските взаимоотношения и християнизацията. Натрупването на това огромно познание се постига чрез индивидуалното…

 • ДРУГИ

  Руническите камъни (част I от II). Същност, история, видове и християнско влияние

  Руническите камъни са епиграфски паметници със скандинавски произход които се намират предимно в Северна Европа. Макар разнообразни по размер и форма, повечето от тях са масивни ломени камъни, изправени и поставени във вертикално положение. Тяхната повърхност обикновено е частично покрита с рунически надписи, специфични…

 • ДРУГИ

  Руническите камъни в Йелинг, Дания

  През X в. край датския град Йелинг (първата резиденция на датските крале) са поставени два рунически камъка с изключителна важност за датската история. Тяхното съществено значение се определя от множество обстоятелства. Централно място заема това, че руническите надписи върху тях представляват най-ранните запазени епиграфски свидетелства,…

 • ДРУГИ

  Символите вегвийсир и айгисхялмур (част II от II). Айгисхялмур

  Името айгисхялмур (ægishjálmr) е с исландски произход и се състои от две основни части: ægis – страхопочитание, благоговение, вдъхване на страх, боязън; и hjálmr – шлем, покривало. На български език това име би следвало да се преведе като шлем на страхопочитанието. Както за вегвийсир,…

 • ДРУГИ

  Символите вегвийсир и айгисхялмур (част I от II). Вегвийсир

  Археологическите находки и писмените източници сочат, че в средновековната скандинавска култура има вярвания, ритуали и действия, прилагани с убеждението, че могат да подчинят и манипулират определени свръхестествени сили и същества. Вярата на скандинавците в т.нар. магия помества в самосъзнанието им суеверия, които днес се…

 • ДРУГИ

  Няколко стари снимки на рунически камъни от Швеция

  Представените тук няколко стари снимки са изцяло от Швеция и датират от първата половина на XX век. За тяхното съществуване научихме след като съвсем случайно ги открихме публикувани в блог за стари и редки снимки от цял свят, озаглавен Rare Historical Photos (https://rarehistoricalphotos.com/). Смятаме,…

error: